A A A

ACORD DE COOPERARE ÎNTRE BIROUL MIGRAŢIE ŞI AZIL ŞI INSPECTORATUL GENERAL DE CARABINIERI

Published on: Wed, 02/10/2019 - 09:55 | | Vizualizări: 419

La 01 octombrie 2019, directorul – adjunct al Biroului Migrație și Azil al MAI, comisarul-șef Andrian Crețu a semnat împreună cu comandantul general al Inspectoratului General de Carabinieri, colonelul Anatolie Dănilă, un acord bilateral de cooperare.
Necesitatea semnării unui astfel de Acord a reieșit din comunitatea de interese şi preocupări ale pârților în domeniul migrației, menținerii ordinii de drept și a securității publice.
Respectiv, conducându-se de prevederile legale naționale, precum şi de prevederile actelor internaționale în domeniu la care Republica Moldova este parte, părțile au convenit asupra colaborării reciproce.
Scopul principal al Acordului semnat este respectarea intereselor cetățenilor străini şi apatrizilor bazat pe respectul faţă de libertățile omului şi a supremației legii, cu contracararea și combaterea faptelor cu caracter infracțional şi contravențional în care sunt implicați cetățenii străini.
Colaborarea se va baza pe consolidarea capacităților profesionale, pe realizarea acțiunilor comune de sensibilizare a publicului larg asupra consecințelor nerespectării legislației, cu accent deosebit pe respectarea intereselor cetățenilor străini şi apatrizilor.

Etichete: 

Agenda

La moment nu există nici un eveniment planificat.
Subscribe to Agenda