A A A

Cooperarea interinstituțională în domeniul integrării străinilor

Published on: Mon, 26/06/2017 - 09:40 | | Vizualizări: 3290

La 21 iunie 2017 în incinta Biroului migrație și azil s-a desfășurat ședința trimestrială pentru punerea în aplicare a Mecanismului de includere a străinilor în activități de integrare, aprobat prin Ordin comun.

Grupul de lucru este constituit din persoane de contact desemnate din partea Ministerului Educației, Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Ministerului Culturii, Ministerului Sănătății, Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, Casei Naționale de Asigurări Sociale și Direcției generale de asistență socială din cadrul Primăriei mun. Chișinău. 

În cadrul ședinței a fost abordată situația migrațională din regiune și din țară, stabilirea priorităților de viitor care se vor axa pe asigurarea funcționalității centrelor  de integrare și modificarea cadrului legal în domeniul integrării străinilor, evaluate rezultatele Conferinței internaționale din 17-18 mai 2017 care a avut loca la Chișinău pe aspecte de integrare, precum și analizate bunele practici care ar putea fi aplicate, și abordarea cazurilor individuale cu identificarea soluțiilor concrete după domeniul de competență.

Ședințele constituie o platformă de interacțiune dintre autorități, contribuind la facilitarea procesului de integrare a străinilor și implementarea eficientă a politicilor naționale.   

Agenda

La moment nu există nici un eveniment planificat.
Subscribe to Agenda